O komitecie
Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe utworzone zostało przed wyborami samorządowymi w 1999 roku. Skupia ludzi cieszących się autorytetem i szacunkiem lokalnej społeczności. PPS nie posiada formalnej struktury.

Porozumienie jest zawiązywane tylko na okres kampanii wyborczej. Radni wybrani z list Porozumienia reprezentują wyłącznie interesy Wyborców. Radni Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego zawierali rozsądne koalicje, dzięki czemu skutecznie realizowano zaplanowane przedsięwzięcia.

Tak było w latach 1999-2010 w samorządzie powiatowym, gdzie naszym reprezentantem był starosta Józef Tetla. Tak jest i w gminie Pszczyna, w której nasi przedstawiciele pełnili zaszczytną funkcję burmistrza: Krystian Szostak (2006-2010) oraz Dariusz Skrobol (2010-2018).

Radni Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego z uwagą przysłuchują się zgłaszanym przez Mieszkańców problemom, dążą do ich stopniowego rozwiązywania.

Od kilku lat obserwujemy dokonywany przez partie polityczne swoisty „zamach na samorządy”. Partie - silne organizacyjnie i finansowo (otrzymują dotacje z budżetu państwa) - chętnie zagarnęłyby władzę w polskich gminach. Partyjny burmistrz czy starosta staje się osobą uzależnioną od lokalnych struktur partyjnych. Taka sytuacja jest zaprzeczeniem idei samorządności lokalnej. Radni i burmistrz są wybierani przez Mieszkańców i tylko przed nimi powinni odpowiadać za swoje działanie!

Działalność Pszczyńskiego Porozumienia Samorządowego odzwierciedla podstawową ideę niezależności samorządu od partii politycznych i związanych z nimi konfliktów oraz sporów ideologicznych.

21 października zagłosujcie na naszych kandydatów
Sprawdzonych ludzi i dobrych gospodarzy!

Założyciele KWW Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe© Copyright 2018