Dobrawy i Słoneczna po odbiorach


Dobrawy i Słoneczna po odbiorach

Z początkiem tygodnia miały miejsce odbiory techniczne przebudowywanych ulic Słonecznej i Dobrawy. Oznacza to, że znika już ciężki sprzęt. Prace realizowano tam od marca 2018 roku.

Z przedstawicielami wykonawcy, a także inspektorami nadzoru spotkał się w poniedziałek 4 marca burmistrz Dariusz Skrobol.

- Kończymy bardzo dużą inwestycję, która poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców osiedli Piastów i Kolonia Jasna. W miejscu niebezpiecznego skrzyżowania powstało rondo. Kontynuujemy budowę tras rowerowych wzdłuż ul. Skłodowskiej dlatego proszę mieszkańców obu osiedli o wyrozumiałość. Ostatnie kilkanaście miesięcy to okres intensywnych remontów i modernizacji. Widać już efekty - powiedział burmistrz Skrobol.

Ostatecznie Urząd Miejski przeznaczył 7 299 856 zł na całą inwestycję. Wykonawcy pozostały do poprawy elementy oznakowania poziomego.

 

Zakres zadania obejmował

Na ul. Słonecznej wykonanie nowej konstrukcji dwóch jezdni o szerokości 5,5m każda, na którą składać się będzie pas ruchu o szerokości 3,0m oraz pas postojowy o szerokości 2,5m. Wzdłuż ulicy zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5m odsunięty od jezdni i rozdzielony pasem zieleni o szerokości 2,0m. Po drugiej stronie ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m odsuniętą od jezdni o 0,75m oraz chodnik o szerokości 1,5m.

Na ul. Dobrawy zaprojektowano jezdnię o szerokość 7,0m, po lewej stronie drogi zlokalizowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m odsunięty od stanowisk postojowych pasem zieleni o szerokości od 1,0 m do 3,75m przechodzący następnie w chodnik o szerokości 2,0m.

Odcinek trzeci objął część drogi przebiegającej od ul. Dobrawy do drogi wojewódzkiej nr 933. Długość drogi wynosi 0,1km Zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,8m ulepszonymi kostką betonową.

© Copyright 2014