Nowy budynek przedszkola w Studzionce


Nowy budynek przedszkola w Studzionce

Ku końcowi zmierzają prace adaptacyjne w dawnej szkole podstawowej w Studzionce.

W nowym budynku przedszkola powstanie 6 sal zabaw dla dzieci z pełnym zapleczem sanitarnym. W piwnicy szkoły ma zostać przebudowana stołówka i dostosowana kuchnia. Przeniesiony zostanie gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczyciela oraz gabinet logopedy.

Dostosowane do wymogów zostaną klatki schodowe, ciągi wentylacyjne oraz drzwi wejściowe do budynku. Zamontowana zostanie również platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych oraz dźwig towarowy. Na terenie otaczającym szkołę wybudowany zostanie nowy plac zabaw.

Prace mają zakończyć się 30 czerwca, gmina Pszczyna przeznaczyła na ten cel blisko 1,5mln zł.

© Copyright 2014